A citation-based method for searching scientific literature

Mami Iima, Masako Kataoka, Shotaro Kanao, Natsuko Onishi, Makiko Kawai, Akane Ohashi, Rena Sakaguchi, Masakazu Toi, Kaori Togashi. Radiology 2018
Times Cited: 56Sung Hun Kim, Eun Suk Cha, Hyeon Sook Kim, Bong Joo Kang, Jae Jeong Choi, Ji Han Jung, Yong Gyu Park, Young Jin Suh. J Magn Reson Imaging 2009
Times Cited: 127
List of shared articlesTimes cited

Intravoxel incoherent motion magnetic resonance imaging for breast cancer: A comparison with molecular subtypes and histological grades.
Hande Uslu, Tugay ├ľnal, Mesude Tosun, Arzu S Arslan, Ercument Ciftci, Nihat Zafer Utkan. Magn Reson Imaging 2021
3

Correlation between molecular prognostic factors and magnetic resonance imaging intravoxel incoherent motion histogram parameters in breast cancer.
Wen Feng, Ya Gao, Xing-Ru Lu, Yong-Sheng Xu, Zhuan-Zhuan Guo, Jun-Qiang Lei. Magn Reson Imaging 2022
0

Synthetic MRI with quantitative mappings for identifying receptor status, proliferation rate, and molecular subtypes of breast cancer.
Weibo Gao, Quanxin Yang, Xiaohui Li, Xin Chen, Xiaocheng Wei, Yan Diao, Yanyan Zhang, Chunni Chen, Baobin Guo, Youren Wang,[...]. Eur J Radiol 2022
2


Intravoxel incoherent motion diffusion-weighted MRI of invasive breast cancer: Correlation with prognostic factors and kinetic features acquired with computer-aided diagnosis.
Sung Eun Song, Kyu Ran Cho, Bo Kyoung Seo, Ok Hee Woo, Kyong Hwa Park, Yo Han Son, Robert Grimm. J Magn Reson Imaging 2019
12

Diffusion MRI of the breast: Current status and future directions.
Mami Iima, Maya Honda, Eric E Sigmund, Ayami Ohno Kishimoto, Masako Kataoka, Kaori Togashi. J Magn Reson Imaging 2020
48

Evaluation of suspicious breast lesions with diffusion kurtosis MR imaging and connection with prognostic factors.
Zhen Lu Yang, Yan Li, Chen Ao Zhan, Yi Qi Hu, Yi Hao Guo, Li Ming Xia, Tao Ai. Eur J Radiol 2021
3