A citation-based method for searching scientific literature

Yan-Chun Wu, Zan Ding, Jiang Wu, Yuan-Yuan Wang, Sheng-Chao Zhang, Ye Wen, Wen-Ya Dong, Qing-Ying Zhang. J Neurosurg 2018
Times Cited: 3T Kuwashiro, H Sugimori, T Ago, J Kuroda, M Kamouchi, T Kitazono. Eur J Neurol 2013
Times Cited: 17
List of shared articlesTimes cited

Association of pre- and post-stroke glycemic status with clinical outcome in spontaneous intracerebral hemorrhage.
Kaijiang Kang, Jingjing Lu, Yi Ju, Wenjuan Wang, Yuan Shen, Anxin Wang, Zhentang Cao, Xingquan Zhao. Sci Rep 2019
5