A citation-based method for searching scientific literature

Jianzhong Shi, Guohua Deng, Huihui Kong, Chunyang Gu, Shujie Ma, Xin Yin, Xianying Zeng, Pengfei Cui, Yan Chen, Huanliang Yang, Xiaopeng Wan, Xiurong Wang, Liling Liu, Pucheng Chen, Yongping Jiang, Jinxiong Liu, Yuntao Guan, Yasuo Suzuki, Mei Li, Zhiyuan Qu, Lizheng Guan, Jinkai Zang, Wenli Gu, Shuyu Han, Yangming Song, Yuzhen Hu, Zeng Wang, Linlin Gu, Wenyu Yang, Libin Liang, Hongmei Bao, Guobin Tian, Yanbing Li, Chuanling Qiao, Li Jiang, Chengjun Li, Zhigao Bu, Hualan Chen. Cell Res 2017
Times Cited: 118List of shared articlesTimes cited

The Epidemiology, Virology, and Pathogenicity of Human Infections with Avian Influenza Viruses.
Dayan Wang, Wenfei Zhu, Lei Yang, Yuelong Shu. Cold Spring Harb Perspect Med 2021
5

Characterization of H7N9 avian influenza viruses isolated from duck meat products.
Li Wu, Hiromichi Mitake, Maki Kiso, Mutsumi Ito, Kiyoko Iwatsuki-Hirimoto, Seiya Yamayoshi, Tiago J S Lopes, Huapeng Feng, Riho Sumiyoshi, Akihiro Shibata,[...]. Transbound Emerg Dis 2020
1

H7N9 Influenza Virus Containing a Polybasic HA Cleavage Site Requires Minimal Host Adaptation to Obtain a Highly Pathogenic Disease Phenotype in Mice.
Mable Chan, Anders Leung, Tamiko Hisanaga, Brad Pickering, Bryan D Griffin, Robert Vendramelli, Nikesh Tailor, Gary Wong, Yuhai Bi, Shawn Babiuk,[...]. Viruses 2020
1


Pathogenicity of two novel human-origin H7N9 highly pathogenic avian influenza viruses in chickens and ducks.
Taichiro Tanikawa, Yuko Uchida, Nobuhiro Takemae, Ryota Tsunekuni, Junki Mine, Ming-Tsan Liu, Ji-Rong Yang, Masayuki Shirakura, Shinji Watanabe, Takato Odagiri,[...]. Arch Virol 2019
2

Evolved avian influenza virus (H7N9) isolated from human cases in a middle Yangtze River city in China, from February to April 2017.
Huang Zheng, Ou Xinhua, Zhang Rusheng, Yao Dong, Li Lingzhi, Liu Ruchun, Li Yelan, Chen Jingfang, Sun Biancheng. Heliyon 2019
0

Human-Derived A/Guangdong/Th005/2017 (H7N9) Exhibits Extremely High Replication in the Lungs of Ferrets and Is Highly Pathogenic in Chickens.
Shuran Gong, Feifei Qi, Fengdi Li, Qi Lv, Guanpeng Wang, Shunyi Wang, Jing Jiang, Lin Wang, Linlin Bao, Chuan Qin. Viruses 2019
1

Emergence of waterfowl-originated gene cassettes in HPAI H7N9 viruses caused severe human infection in Fujian, China.
Lei Yang, Jianfeng Xie, Ye Zhang, Wenfei Zhu, Xiyan Li, Hejiang Wei, Zi Li, Lin Zhao, Hong Bo, Jia Liu,[...]. Influenza Other Respir Viruses 2019
4