A citation-based method for searching scientific literature
Heather H Pua, Ivan Dzhagalov, Mariana Chuck, Noboru Mizushima, You-Wen He. J Exp Med 2007
Times Cited: 444
List of shared articlesTimes cited

The Therapeutic and Pathogenic Role of Autophagy in Autoimmune Diseases.
Heng Yin, Haijing Wu, Yongjian Chen, Jianzhong Zhang, Min Zheng, Genhui Chen, Linfeng Li, Qianjin Lu. Front Immunol 2018
47

Autophagy in T-cell differentiation, survival and memory.
Liqing Wang, Jugal Kishore Das, Anil Kumar, Hao-Yun Peng, Yijie Ren, Xiaofang Xiong, Jin-Ming Yang, Jianxun Song. Immunol Cell Biol 2021
0

Lymphocyte Autophagy in Homeostasis, Activation, and Inflammatory Diseases.
Florent Arbogast, Frédéric Gros. Front Immunol 2018
16

Role of Autophagy in Lung Inflammation.
Jacob D Painter, Lauriane Galle-Treger, Omid Akbari. Front Immunol 2020
12

Autophagy in regulatory T cells: A double-edged sword in disease settings.
Jing Zhang, Longmin Chen, Fei Xiong, Shu Zhang, Kun Huang, Ziyun Zhang, Cong-Yi Wang. Mol Immunol 2019
6

Autophagy and immunological aberrations in systemic lupus erythematosus.
Yuan-Yuan Qi, Xu-Jie Zhou, Hong Zhang. Eur J Immunol 2019
13