A citation-based method for searching scientific literature

Wenxian Feng, Li Li, Xuchang Xu, Yunqi Jiao, Wei Du. Arch Med Sci 2017
Times Cited: 28Shizuka Uchida, Stefanie Dimmeler. Circ Res 2015
Times Cited: 422
List of shared articlesTimes cited

LncRNA RMRP accelerates hypoxia-induced injury by targeting miR-214-5p in H9c2 cells.
Yan Teng, Ming Ding, Xiaojian Wang, Hao Li, Qinyue Guo, Jinqi Yan, Lan Gao. J Pharmacol Sci 2020
3

Long noncoding RNA RMRP upregulation aggravates myocardial ischemia-reperfusion injury by sponging miR-206 to target ATG3 expression.
Fei Kong, Juan Jin, Xiaolin Lv, Yubo Han, Xue Liang, Yanyu Gao, Xinglin Duan. Biomed Pharmacother 2019
32