A citation-based method for searching scientific literature

Wenxian Feng, Li Li, Xuchang Xu, Yunqi Jiao, Wei Du. Arch Med Sci 2017
Times Cited: 28Pengyi Zheng, Huibing Li, Po Xu, Xiaohui Wang, Zhenguo Shi, Qingjiang Han, Zhijun Li. Arch Med Sci 2018
Times Cited: 20
List of shared articlesTimes cited

The novel lncRNA PTTG3P is downregulated and predicts poor prognosis in non-small cell lung cancer.
Hai-Tao Huang, Yi-Ming Xu, Sheng-Guang Ding, Xiao-Qiang Yu, Fei Wang, Hai-Feng Wang, Xue Tian, Chong-Jun Zhong. Arch Med Sci 2020
0

Co-expression network analysis revealing the key lncRNAs in diabetic foot ulcers.
Pijun Yu, Jian Guo, Junjie Li, Wei Chen, Tianlan Zhao. Arch Med Sci 2019
3