A citation-based method for searching scientific literature

Hanyong Peng, Ashley M Newbigging, Zhixin Wang, Jeffrey Tao, Wenchan Deng, X Chris Le, Hongquan Zhang. Anal Chem 2018
Times Cited: 95Hehua Liu, Xiang Yu, Yiqing Chen, Jing Zhang, Baixing Wu, Lina Zheng, Phensinee Haruehanroengra, Rui Wang, Suhua Li, Jinzhong Lin, Jixi Li, Jia Sheng, Zhen Huang, Jinbiao Ma, Jianhua Gan. Nat Commun 2017
Times Cited: 80
List of shared articlesTimes cited


A stimuli-responsive DNAzyme displaying Boolean logic-gate responses.
Ayaka Banno, Sayuri Higashi, Aya Shibata, Masato Ikeda. Chem Commun (Camb) 2019
7

DNAzyme-gold nanoparticle-based probes for biosensing and bioimaging.
Ling Hu, Xiaoyi Fu, Gezhi Kong, Yao Yin, Hong-Min Meng, Guoliang Ke, Xiao-Bing Zhang. J Mater Chem B 2020
10

Rapid heavy metal sensing platform: A case of triple signal amplification strategy for the sensitive detection of serum copper.
Siteng Zhao, Jiaxuan Xiao, Huilei Wang, Lixia Li, Kun Wang, Jungang Lv, Zhen Zhang. Anal Chim Acta 2021
3


DNAzymes as key components of biosensing systems for the detection of biological targets.
Ioana Cozma, Erin M McConnell, John D Brennan, Yingfu Li. Biosens Bioelectron 2021
12

Biosensing with DNAzymes.
Erin M McConnell, Ioana Cozma, Quanbing Mou, John D Brennan, Yi Lu, Yingfu Li. Chem Soc Rev 2021
21

Wavelength-Selective Activation of Photocaged DNAzymes for Metal Ion Sensing in Live Cells.
Xiao Xu, Lu Xiao, Chunmei Gu, Jiachen Shang, Yu Xiang. ACS Omega 2021
0

RNA-Cleaving NAzymes: The Next Big Thing in Biosensing?
Saba Safdar, Jeroen Lammertyn, Dragana Spasic. Trends Biotechnol 2020
7