A citation-based method for searching scientific literature

J Wade Harper, Alban Ordureau, Jin-Mi Heo. Nat Rev Mol Cell Biol 2018
Times Cited: 213Noriyuki Matsuda, Shigeto Sato, Kahori Shiba, Kei Okatsu, Keiko Saisho, Clement A Gautier, Yu-Shin Sou, Shinji Saiki, Sumihiro Kawajiri, Fumiaki Sato, Mayumi Kimura, Masaaki Komatsu, Nobutaka Hattori, Keiji Tanaka. J Cell Biol 2010
Times Cited: 1127
List of shared articlesTimes cited

Mitochondrial Reactive Oxygen Species and Mitophagy: A Complex and Nuanced Relationship.
James H Schofield, Zachary T Schafer. Antioxid Redox Signal 2021
23

Selective autophagy as a therapeutic target for neurological diseases.
Weilin Xu, Umut Ocak, Liansheng Gao, Sheng Tu, Cameron J Lenahan, Jianmin Zhang, Anwen Shao. Cell Mol Life Sci 2021
6


Sensitive ELISA-based detection method for the mitophagy marker p-S65-Ub in human cells, autopsy brain, and blood samples.
Jens O Watzlawik, Xu Hou, Dominika Fricova, Chloe Ramnarine, Sandeep K Barodia, Tania F Gendron, Michael G Heckman, Michael DeTure, Joanna Siuda, Zbigniew K Wszolek,[...]. Autophagy 2021
5

Interaction between Parkin and α-Synuclein in PARK2-Mediated Parkinson's Disease.
Daniel Aghaie Madsen, Sissel Ida Schmidt, Morten Blaabjerg, Morten Meyer. Cells 2021
2

Common Principles and Specific Mechanisms of Mitophagy from Yeast to Humans.
Rajesh Kumar, Andreas S Reichert. Int J Mol Sci 2021
1

The Role of Mitophagy in Regulating Cell Death.
Sunao Li, Jiaxin Zhang, Chao Liu, Qianliang Wang, Jun Yan, Li Hui, Qiufang Jia, Haiyan Shan, Luyang Tao, Mingyang Zhang. Oxid Med Cell Longev 2021
2

Molecular functions of autophagy adaptors upon ubiquitin-driven mitophagy.
Koji Yamano, Waka Kojima. Biochim Biophys Acta Gen Subj 2021
0

The Loss of Mitochondrial Quality Control in Diabetic Kidney Disease.
Wenni Dai, Hengcheng Lu, Yinyin Chen, Danyi Yang, Lin Sun, Liyu He. Front Cell Dev Biol 2021
0

Mitophagy Regulates Neurodegenerative Diseases.
Xufeng Cen, Manke Zhang, Mengxin Zhou, Lingzhi Ye, Hongguang Xia. Cells 2021
2

Mitophagy in depression: Pathophysiology and treatment targets.
Ashutosh Tripathi, Giselli Scaini, Tatiana Barichello, João Quevedo, Anilkumar Pillai. Mitochondrion 2021
0

The Nucleus/Mitochondria-Shuttling LncRNAs Function as New Epigenetic Regulators of Mitophagy in Cancer.
Yan Li, Wei Li, Andrew R Hoffman, Jiuwei Cui, Ji-Fan Hu. Front Cell Dev Biol 2021
0

Outstanding Questions in Mitophagy: What We Do and Do Not Know.
Lambert Montava-Garriga, Ian G Ganley. J Mol Biol 2020
53

Post-translational Modifications of Key Machinery in the Control of Mitophagy.
Liming Wang, Hao Qi, Yancheng Tang, Han-Ming Shen. Trends Biochem Sci 2020
24


The PINK1-Parkin axis: An Overview.
Keiji Tanaka. Neurosci Res 2020
17

Mitochondrial fission and fusion: A dynamic role in aging and potential target for age-related disease.
Yasmine J Liu, Rebecca L McIntyre, Georges E Janssens, Riekelt H Houtkooper. Mech Ageing Dev 2020
46

Mitophagy in Acute Kidney Injury and Kidney Repair.
Ying Wang, Juan Cai, Chengyuan Tang, Zheng Dong. Cells 2020
23

The Aging Heart: Mitophagy at the Center of Rejuvenation.
Wenjing J Liang, Åsa B Gustafsson. Front Cardiovasc Med 2020
11

Lanthanum chloride impairs spatial learning and memory by inducing [Ca2+]m overload, mitochondrial fission-fusion disorder and excessive mitophagy in hippocampal nerve cells of rats.
Miao Yu, Jinghua Yang, Xiang Gao, Wenchang Sun, Shiyu Liu, Yarao Han, Xiaobo Lu, Cuihong Jin, Shengwen Wu, Yuan Cai. Metallomics 2020
5