A citation-based method for searching scientific literature
Tomonori Takeuchi, Gen Ohtsuki, Takashi Yoshida, Masahiro Fukaya, Tasuku Wainai, Manami Yamashita, Yoshito Yamazaki, Hisashi Mori, Kenji Sakimura, Susumu Kawamoto, Masahiko Watanabe, Tomoo Hirano, Masayoshi Mishina. PLoS One 2008
Times Cited: 37
List of shared articlesTimes cited