A citation-based method for searching scientific literature
List of shared articlesTimes cited


Synergistic excitability plasticity in cerebellar functioning.
Gen Ohtsuki, Mari Shishikura, Akitoshi Ozaki. FEBS J 2020
3

Gastrodin Ameliorates Motor Learning Deficits Through Preserving Cerebellar Long-Term Depression Pathways in Diabetic Rats.
Cheng-Kun Deng, Zhi-Hao Mu, Yi-He Miao, Yi-Dan Liu, Lei Zhou, Yong-Jie Huang, Fan Zhang, Yao-Yi Wang, Zhi-Hong Yang, Zhong-Yi Qian,[...]. Front Neurosci 2019
4

50 Years Since the Marr, Ito, and Albus Models of the Cerebellum.
Mitsuo Kawato, Shogo Ohmae, Huu Hoang, Terry Sanger. Neuroscience 2021
4