A citation-based method for searching scientific literature

Matthew D Hellmann, Tudor-Eliade Ciuleanu, Adam Pluzanski, Jong Seok Lee, Gregory A Otterson, Clarisse Audigier-Valette, Elisa Minenza, Helena Linardou, Sjaak Burgers, Pamela Salman, Hossein Borghaei, Suresh S Ramalingam, Julie Brahmer, Martin Reck, Kenneth J O'Byrne, William J Geese, George Green, Han Chang, Joseph Szustakowski, Prabhu Bhagavatheeswaran, Diane Healey, Yali Fu, Faith Nathan, Luis Paz-Ares. N Engl J Med 2018
Times Cited: 1394Aaron M Newman, Chih Long Liu, Michael R Green, Andrew J Gentles, Weiguo Feng, Yue Xu, Chuong D Hoang, Maximilian Diehn, Ash A Alizadeh. Nat Methods 2015
Times Cited: 2421
List of shared articlesTimes cited

Heterogeneity of MSI-H gastric cancer identifies a subtype with worse survival.
Yanmei Yang, Zhong Shi, Rui Bai, Wangxiong Hu. J Med Genet 2021
3


Prognostic value of CCR2 as an immune indicator in lung adenocarcinoma: A study based on tumor-infiltrating immune cell analysis.
Yi Wan, Xin Wang, Ting Liu, Tianyu Fan, Zugui Zhang, Bin Wang, Bei Zhang, Zibin Tian, Tao Mao, Zheng Gong,[...]. Cancer Med 2021
0

Analysis of tumor mutation burden combined with immune infiltrates in endometrial cancer.
Jun Zhang, Lanfen An, Xing Zhou, Rui Shi, Hongbo Wang. Ann Transl Med 2021
1

Development and validation of an individualized immune prognostic model in stage I-III lung squamous cell carcinoma.
Qi-Fan Yang, Di Wu, Jian Wang, Li Ba, Chen Tian, Yu-Ting Liu, Yue Hu, Li Liu. Sci Rep 2021
0