A citation-based method for searching scientific literature

Da Lin, Ping Hong, Siheng Zhang, Weize Xu, Muhammad Jamal, Keji Yan, Yingying Lei, Liang Li, Yijun Ruan, Zhen F Fu, Guoliang Li, Gang Cao. Nat Genet 2018
Times Cited: 47Job Dekker, Andrew S Belmont, Mitchell Guttman, Victor O Leshyk, John T Lis, Stavros Lomvardas, Leonid A Mirny, Clodagh C O'Shea, Peter J Park, Bing Ren, Joan C Ritland Politz, Jay Shendure, Sheng Zhong. Nature 2017
Times Cited: 310
List of shared articlesTimes cited

Understanding 3D Genome Organization and Its Effect on Transcriptional Gene Regulation Under Environmental Stress in Plant: A Chromatin Perspective.
Suresh Kumar, Simardeep Kaur, Karishma Seem, Santosh Kumar, Trilochan Mohapatra. Front Cell Dev Biol 2021
2

When 3D genome technology meets viral infection, including SARS-CoV-2.
Weizheng Liang, Shuangqing Wang, Hao Wang, Xiushen Li, Qingxue Meng, Yan Zhao, Chunfu Zheng. J Med Virol 2022
0

Chromatin loops associated with active genes and heterochromatin shape rice genome architecture for transcriptional regulation.
Lun Zhao, Shuangqi Wang, Zhilin Cao, Weizhi Ouyang, Qing Zhang, Liang Xie, Ruiqin Zheng, Minrong Guo, Meng Ma, Zhe Hu,[...]. Nat Commun 2019
49


Architectural proteins for the formation and maintenance of the 3D genome.
Mengfan Li, Jingbo Gan, Yuao Sun, Zihan Xu, Junsheng Yang, Yujie Sun, Cheng Li. Sci China Life Sci 2020
6

Plant 3D genomics: the exploration and application of chromatin organization.
Liuling Pei, Guoliang Li, Keith Lindsey, Xianlong Zhang, Maojun Wang. New Phytol 2021
5

Deciphering Hi-C: from 3D genome to function.
Siyuan Kong, Yubo Zhang. Cell Biol Toxicol 2019
28

Advances in technologies for 3D genomics research.
Yan Zhang, Guoliang Li. Sci China Life Sci 2020
10