A citation-based method for searching scientific literature

Yanjie Fan, Yanming Wu, Lili Wang, Yu Wang, Zhuwen Gong, Wenjuan Qiu, Jingmin Wang, Huiwen Zhang, Xing Ji, Jun Ye, Lianshu Han, Xingming Jin, Yongnian Shen, Fei Li, Bing Xiao, Lili Liang, Xia Zhang, Xiaomin Liu, Xuefan Gu, Yongguo Yu. BMC Med Genomics 2018
Times Cited: 11Michelle M Clark, Zornitza Stark, Lauge Farnaes, Tiong Y Tan, Susan M White, David Dimmock, Stephen F Kingsmore. NPJ Genom Med 2018
Times Cited: 150
List of shared articlesTimes cited

Genetic Testing in Neurodevelopmental Disorders.
Juliann M Savatt, Scott M Myers. Front Pediatr 2021
5