A citation-based method for searching scientific literature

Jingshu Wang, Mo Huang, Eduardo Torre, Hannah Dueck, Sydney Shaffer, John Murray, Arjun Raj, Mingyao Li, Nancy R Zhang. Proc Natl Acad Sci U S A 2018
Times Cited: 32Fuchou Tang, Catalin Barbacioru, Yangzhou Wang, Ellen Nordman, Clarence Lee, Nanlan Xu, Xiaohui Wang, John Bodeau, Brian B Tuch, Asim Siddiqui, Kaiqin Lao, M Azim Surani. Nat Methods 2009
Times Cited: 1336
List of shared articlesTimes cited

Mind the Map: Technology Shapes the Myeloid Cell Space.
Patrick G√ľnther, Joachim L Schultze. Front Immunol 2019
8


Semisoft clustering of single-cell data.
Lingxue Zhu, Jing Lei, Lambertus Klei, Bernie Devlin, Kathryn Roeder. Proc Natl Acad Sci U S A 2019
22

Extracellular RNA in a single droplet of human serum reflects physiologic and disease states.
Zixu Zhou, Qiuyang Wu, Zhangming Yan, Haizi Zheng, Chien-Ju Chen, Yuan Liu, Zhijie Qi, Riccardo Calandrelli, Zhen Chen, Shu Chien,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2019
22

Anti-bias training for (sc)RNA-seq: experimental and computational approaches to improve precision.
Philip Davies, Matt Jones, Juntai Liu, Daniel Hebenstreit. Brief Bioinform 2021
0