A citation-based method for searching scientific literature

Yuanyuan Liu, Alban Latremoliere, Xinjian Li, Zicong Zhang, Mengying Chen, Xuhua Wang, Chao Fang, Junjie Zhu, Chloe Alexandre, Zhongyang Gao, Bo Chen, Xin Ding, Jin-Yong Zhou, Yiming Zhang, Chinfei Chen, Kuan Hong Wang, Clifford J Woolf, Zhigang He. Nature 2018
Times Cited: 85Yan Lu, Hailong Dong, Yandong Gao, Yuanyuan Gong, Yingna Ren, Nan Gu, Shudi Zhou, Nan Xia, Yan-Yan Sun, Ru-Rong Ji, Lize Xiong. J Clin Invest 2013
Times Cited: 169
List of shared articlesTimes cited

Expression of the pacemaker channel HCN4 in excitatory interneurons in the dorsal horn of the murine spinal cord.
Taku Nakagawa, Toshiharu Yasaka, Noriyuki Nakashima, Mitsue Takeya, Kensuke Oshita, Makoto Tsuda, Ken Yamaura, Makoto Takano. Mol Brain 2020
1

Contribution of dorsal horn CGRP-expressing interneurons to mechanical sensitivity.
Line S Löken, Joao M Braz, Alexander Etlin, Mahsa Sadeghi, Mollie Bernstein, Madison Jewell, Marilyn Steyert, Julia Kuhn, Katherine Hamel, Ida J Llewellyn-Smith,[...]. Elife 2021
5

Neuroimmune modulation of pain and regenerative pain medicine.
Thomas Buchheit, Yul Huh, William Maixner, Jianguo Cheng, Ru-Rong Ji. J Clin Invest 2020
8

Expression of cholecystokinin by neurons in mouse spinal dorsal horn.
Maria Gutierrez-Mecinas, Andrew M Bell, Fraser Shepherd, Erika Polgár, Masahiko Watanabe, Takahiro Furuta, Andrew J Todd. J Comp Neurol 2019
21

PKCγ interneurons, a gateway to pathological pain in the dorsal horn.
Alain Artola, Daniel Voisin, Radhouane Dallel. J Neural Transm (Vienna) 2020
12

Substance P-expressing Neurons in the Superficial Dorsal Horn of the Mouse Spinal Cord: Insights into Their Functions and their Roles in Synaptic Circuits.
Erika Polgár, Andrew M Bell, Maria Gutierrez-Mecinas, Allen C Dickie, Oğuz Akar, Miruna Costreie, Masahiko Watanabe, Andrew J Todd. Neuroscience 2020
6


Mechanical Allodynia Circuitry in the Dorsal Horn Is Defined by the Nature of the Injury.
Cedric Peirs, Sean-Paul G Williams, Xinyi Zhao, Cynthia M Arokiaraj, David W Ferreira, Myung-Chul Noh, Kelly M Smith, Priyabrata Halder, Kelly A Corrigan, Jeremy Y Gedeon,[...]. Neuron 2021
33