A citation-based method for searching scientific literature

Yuanyuan Liu, Alban Latremoliere, Xinjian Li, Zicong Zhang, Mengying Chen, Xuhua Wang, Chao Fang, Junjie Zhu, Chloe Alexandre, Zhongyang Gao, Bo Chen, Xin Ding, Jin-Yong Zhou, Yiming Zhang, Chinfei Chen, Kuan Hong Wang, Clifford J Woolf, Zhigang He. Nature 2018
Times Cited: 85Junting Huang, Vinicius M Gadotti, Lina Chen, Ivana A Souza, Shuo Huang, Decheng Wang, Charu Ramakrishnan, Karl Deisseroth, Zizhen Zhang, Gerald W Zamponi. Nat Neurosci 2019
Times Cited: 93
List of shared articlesTimes cited

Electroacupuncture activates inhibitory neural circuits in the somatosensory cortex to relieve neuropathic pain.
Ji-An Wei, Xuefei Hu, Borui Zhang, Linglin Liu, Kai Chen, Kwok-Fai So, Man Li, Li Zhang. iScience 2021
4

Advances in the Understanding of Oxaliplatin-Induced Peripheral Neuropathy in Mice: 7-Chloro-4-(Phenylselanyl) Quinoline as a Promising Therapeutic Agent.
Angélica S Reis, Jaini J Paltian, William B Domingues, Diogo L R Novo, Gabriel P Costa, Diego Alves, Vinicius F Campos, Marcia F Mesko, Cristiane Luchese, Ethel A Wilhelm. Mol Neurobiol 2020
7

Distinct thalamocortical circuits underlie allodynia induced by tissue injury and by depression-like states.
Xia Zhu, Hao-Di Tang, Wan-Ying Dong, Fang Kang, An Liu, Yu Mao, Wen Xie, Xulai Zhang, Peng Cao, Wenjie Zhou,[...]. Nat Neurosci 2021
11

Parabrachial nucleus circuit governs neuropathic pain-like behavior.
Li Sun, Rui Liu, Fang Guo, Man-Qing Wen, Xiao-Lin Ma, Kai-Yuan Li, Hao Sun, Ceng-Lin Xu, Yuan-Yuan Li, Meng-Yin Wu,[...]. Nat Commun 2020
20

Mapping Cortical Integration of Sensory and Affective Pain Pathways.
Amrita Singh, Divya Patel, Anna Li, Lizbeth Hu, Qiaosheng Zhang, Yaling Liu, Xinling Guo, Eric Robinson, Erik Martinez, Lisa Doan,[...]. Curr Biol 2020
30

A Central Amygdala Input to the Parafascicular Nucleus Controls Comorbid Pain in Depression.
Xia Zhu, Wenjie Zhou, Yan Jin, Haodi Tang, Peng Cao, Yu Mao, Wen Xie, Xulai Zhang, Fei Zhao, Min-Hua Luo,[...]. Cell Rep 2019
14

Neocortical circuits in pain and pain relief.
Linette Liqi Tan, Rohini Kuner. Nat Rev Neurosci 2021
16

An orbitofrontal cortex to midbrain projection modulates hypersensitivity after peripheral nerve injury.
Junting Huang, Zizhen Zhang, Eder Gambeta, Lina Chen, Gerald W Zamponi. Cell Rep 2021
4

Descending pain modulatory efficiency in healthy subjects is related to structure and resting connectivity of brain regions.
Vincent Huynh, Robin Lütolf, Jan Rosner, Roger Luechinger, Armin Curt, Spyros Kollias, Lars Michels, Michèle Hubli. Neuroimage 2022
0

Neuropathic pain: Spotlighting anatomy, experimental models, mechanisms, and therapeutic aspects.
Svenja Kankowski, Claudia Grothe, Kirsten Haastert-Talini. Eur J Neurosci 2021
3