A citation-based method for searching scientific literature

Jingyi Lu, Xiaojing Ma, Lei Zhang, Yifei Mo, Lingwen Ying, Wei Lu, Wei Zhu, Yuqian Bao, Jian Zhou. J Diabetes Investig 2019
Times Cited: 16Jian Zhou, Hong Li, Xingwu Ran, Wenying Yang, Qiang Li, Yongde Peng, Yanbing Li, Xin Gao, Xiaojun Luan, Weiqing Wang, Weiping Jia. Med Sci Monit 2011
Times Cited: 52
List of shared articlesTimes cited

Chinese clinical guidelines for continuous glucose monitoring (2018 edition).
Yuqian Bao, Li Chen, Liming Chen, Jingtao Dou, Zhengnan Gao, Leili Gao, Lixin Guo, Xiaohui Guo, Linong Ji, Qiuhe Ji,[...]. Diabetes Metab Res Rev 2019
5

Fasting Glucose of 6.1 mmol/L as a Possible Optimal Target for Type 2 Diabetic Patients with Insulin Glargine: A Randomized Clinical Trial.
Lu Yuan, Fengfei Li, Yue Zhou, Rui Sun, Gu Gao, Qing Zhang, Yajuan Tang, Lu Dai, Jindan Wu, Jianhua Ma. J Diabetes Res 2021
0