A citation-based method for searching scientific literature

Livnat Jerby-Arnon, Parin Shah, Michael S Cuoco, Christopher Rodman, Mei-Ju Su, Johannes C Melms, Rachel Leeson, Abhay Kanodia, Shaolin Mei, Jia-Ren Lin, Shu Wang, Bokang Rabasha, David Liu, Gao Zhang, Claire Margolais, Orr Ashenberg, Patrick A Ott, Elizabeth I Buchbinder, Rizwan Haq, F Stephen Hodi, Genevieve M Boland, Ryan J Sullivan, Dennie T Frederick, Benchun Miao, Tabea Moll, Keith T Flaherty, Meenhard Herlyn, Russell W Jenkins, Rohit Thummalapalli, Monika S Kowalczyk, Israel Cañadas, Bastian Schilling, Adam N R Cartwright, Adrienne M Luoma, Shruti Malu, Patrick Hwu, Chantale Bernatchez, Marie-Andrée Forget, David A Barbie, Alex K Shalek, Itay Tirosh, Peter K Sorger, Kai Wucherpfennig, Eliezer M Van Allen, Dirk Schadendorf, Bruce E Johnson, Asaf Rotem, Orit Rozenblatt-Rosen, Levi A Garraway, Charles H Yoon, Benjamin Izar, Aviv Regev. Cell 2018
Times Cited: 323Peng Jiang, Shengqing Gu, Deng Pan, Jingxin Fu, Avinash Sahu, Xihao Hu, Ziyi Li, Nicole Traugh, Xia Bu, Bo Li, Jun Liu, Gordon J Freeman, Myles A Brown, Kai W Wucherpfennig, X Shirley Liu. Nat Med 2018
Times Cited: 448
List of shared articlesTimes cited

Targeting PIM1-Mediated Metabolism in Myeloid Suppressor Cells to Treat Cancer.
Gang Xin, Yao Chen, Paytsar Topchyan, Moujtaba Y Kasmani, Robert Burns, Peter J Volberding, Xiaopeng Wu, Alexandra Cohn, Yiliang Chen, Chien-Wei Lin,[...]. Cancer Immunol Res 2021
1

Progress and Challenges of Predictive Biomarkers for Immune Checkpoint Blockade.
Yanna Lei, Xiaoying Li, Qian Huang, Xiufeng Zheng, Ming Liu. Front Oncol 2021
3

Systematic Assessment of Transcriptomic Biomarkers for Immune Checkpoint Blockade Response in Cancer Immunotherapy.
Shangqin Sun, Liwen Xu, Xinxin Zhang, Lin Pang, Zhilin Long, Chunyu Deng, Jiali Zhu, Shuting Zhou, Linyun Wan, Bo Pang,[...]. Cancers (Basel) 2021
0


Knockout of immunotherapy prognostic marker genes eliminates the effect of the anti-PD-1 treatment.
Naixue Yang, Fansen Ji, Liqing Cheng, Jingzhe Lu, Xiaofeng Sun, Xin Lin, Xun Lan. NPJ Precis Oncol 2021
2

The loss of RNA N6-adenosine methyltransferase Mettl14 in tumor-associated macrophages promotes CD8+ T cell dysfunction and tumor growth.
Lihui Dong, Chuanyuan Chen, Yawei Zhang, Peijin Guo, Zhenghang Wang, Jian Li, Yi Liu, Jun Liu, Renbao Chang, Yilin Li,[...]. Cancer Cell 2021
3

Large-scale pharmacogenomic studies and drug response prediction for personalized cancer medicine.
Fangyoumin Feng, Bihan Shen, Xiaoqin Mou, Yixue Li, Hong Li. J Genet Genomics 2021
0

Immu-Mela: An open resource for exploring immunotherapy-related multidimensional genomic profiles in melanoma.
Jing Yang, Shilin Zhao, Jing Wang, Quanhu Sheng, Qi Liu, Yu Shyr. J Genet Genomics 2021
0

Molecular determinants of response to PD-L1 blockade across tumor types.
Romain Banchereau, Ning Leng, Oliver Zill, Ethan Sokol, Gengbo Liu, Dean Pavlick, Sophia Maund, Li-Fen Liu, Edward Kadel, Nicole Baldwin,[...]. Nat Commun 2021
4