A citation-based method for searching scientific literature

Yuan Zhang, Longfei Du, Ying Bai, Bing Han, Cancan He, Liang Gong, Rongrong Huang, Ling Shen, Jie Chao, Pei Liu, Hongxing Zhang, Haisan Zhang, Ling Gu, Junxu Li, Gang Hu, Chunming Xie, Zhijun Zhang, Honghong Yao. Mol Psychiatry 2020
Times Cited: 63Yun Yang, Xiaojuan Fan, Miaowei Mao, Xiaowei Song, Ping Wu, Yang Zhang, Yongfeng Jin, Yi Yang, Ling-Ling Chen, Yang Wang, Catherine Cl Wong, Xinshu Xiao, Zefeng Wang. Cell Res 2017
Times Cited: 902
List of shared articlesTimes cited

Non-coding RNAs in Nervous System Development and Disease.
Beatrice Salvatori, Silvia Biscarini, Mariangela Morlando. Front Cell Dev Biol 2020
17

Circular RNAs: The Brain Transcriptome Comes Full Circle.
Akira Gokool, Clement T Loy, Glenda M Halliday, Irina Voineagu. Trends Neurosci 2020
27


Circular RNAs: Expression, localization, and therapeutic potentials.
Qiwei Yang, Feiya Li, Alina T He, Burton B Yang. Mol Ther 2021
24

Circular RNAs in the Brain: A Possible Role in Memory?
Esmi L Zajaczkowski, Timothy W Bredy. Neuroscientist 2021
3

Circular RNA circCCNT2 is upregulated in the anterior cingulate cortex of individuals with bipolar disorder.
Rixing Lin, Juan Pablo Lopez, Cristiana Cruceanu, Caroline Pierotti, Laura M Fiori, Alessio Squassina, Caterina Chillotti, Christoph Dieterich, Nikolaos Mellios, Gustavo Turecki. Transl Psychiatry 2021
0

Expression and function of circular RNAs in the mammalian brain.
Kaiyu Xu, Ying Zhang, Jiali Li. Cell Mol Life Sci 2021
1

The Combined Effects of Circular RNA Methylation Promote Pulmonary Fibrosis.
Sha Wang, Wei Luo, Jie Huang, Mengling Chen, Jiawei Ding, Yusi Cheng, Wei Zhang, Shencun Fang, Jing Wang, Jie Chao. Am J Respir Cell Mol Biol 2022
1

Circular RNA in Schizophrenia and Depression.
Zexuan Li, Sha Liu, Xinrong Li, Wentao Zhao, Jing Li, Yong Xu. Front Psychiatry 2020
14

Circular RNAs in depression: Biogenesis, function, expression, and therapeutic potential.
Hua Gan, Yuhe Lei, Naijun Yuan, Kairui Tang, Wenzhi Hao, Qingyu Ma, Mansi Wu, Xuan Zhou, Xiaojuan Li, Junqing Huang,[...]. Biomed Pharmacother 2021
6

Role of circular RNAs in brain development and CNS diseases.
Suresh L Mehta, Robert J Dempsey, Raghu Vemuganti. Prog Neurobiol 2020
77

Extracellular vesicle-mediated delivery of circDYM alleviates CUS-induced depressive-like behaviours.
Xiaoyu Yu, Ying Bai, Bing Han, Minzi Ju, Tianci Tang, Ling Shen, Mingyue Li, Li Yang, Zhao Zhang, Guoku Hu,[...]. J Extracell Vesicles 2022
1