A citation-based method for searching scientific literature

Miaozhen Pan, Shiming Jiao, Peter S Reinach, Jiaofeng Yan, Yanan Yang, Qihang Li, Nethrajeith Srinivasalu, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Invest Ophthalmol Vis Sci 2018
Times Cited: 11Feng Dong, Zhina Zhi, Miaozhen Pan, Ruozhong Xie, Xiaoyi Qin, Runxia Lu, Xinjie Mao, Jiang-Fan Chen, Mark D P Willcox, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Mol Vis 2011
Times Cited: 83
List of shared articlesTimes cited

Increased Choroidal Blood Perfusion Can Inhibit Form Deprivation Myopia in Guinea Pigs.
Xuan Zhou, Sen Zhang, Guoyun Zhang, Yizhong Chen, Yi Lei, Jing Xiang, Renchang Xu, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Invest Ophthalmol Vis Sci 2020
29

Candidate pathways for retina to scleral signaling in refractive eye growth.
Dillon M Brown, Reece Mazade, Danielle Clarkson-Townsend, Kelleigh Hogan, Pooja M Datta Roy, Machelle T Pardue. Exp Eye Res 2022
7

Crosstalk between EP2 and PPARĪ± Modulates Hypoxic Signaling and Myopia Development in Guinea Pigs.
Nethrajeith Srinivasalu, Sen Zhang, Renchang Xu, Peter Sol Reinach, Yongchao Su, Yun Zhu, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Invest Ophthalmol Vis Sci 2020
4

The Role of Retinal Dysfunction in Myopia Development.
Yuke Huang, Xi Chen, Jing Zhuang, Keming Yu. Cell Mol Neurobiol 2022
0