A citation-based method for searching scientific literature

Jiahui Peng, Jingyi Lu, Xiaojing Ma, Lingwen Ying, Wei Lu, Wei Zhu, Yuqian Bao, Jian Zhou. Br J Nutr 2019
Times Cited: 6Richard M Bergenstal, Roy W Beck, Kelly L Close, George Grunberger, David B Sacks, Aaron Kowalski, Adam S Brown, Lutz Heinemann, Grazia Aleppo, Donna B Ryan, Tonya D Riddlesworth, William T Cefalu. Diabetes Care 2018
Times Cited: 158
List of shared articlesTimes cited

Chinese clinical guidelines for continuous glucose monitoring (2018 edition).
Yuqian Bao, Li Chen, Liming Chen, Jingtao Dou, Zhengnan Gao, Leili Gao, Lixin Guo, Xiaohui Guo, Linong Ji, Qiuhe Ji,[...]. Diabetes Metab Res Rev 2019
5

Glycemic variability modifies the relationship between time in range and hemoglobin A1c estimated from continuous glucose monitoring: A preliminary study.
Jingyi Lu, Xiaojing Ma, Lei Zhang, Yifei Mo, Wei Lu, Wei Zhu, Yuqian Bao, Weiping Jia, Jian Zhou. Diabetes Res Clin Pract 2020
8