A citation-based method for searching scientific literature
Dan Li, Xiaojing Wang, Hong Mei, Erhu Fang, Lin Ye, Huajie Song, Feng Yang, Huanhuan Li, Kai Huang, Liduan Zheng, Qiangsong Tong. Cancer Res 2018
Times Cited: 47
List of shared articlesTimes cited


Non-Coding RNAs Participate in the Pathogenesis of Neuroblastoma.
Omidvar Rezaei, Kasra Honarmand Tamizkar, Mohammadreza Hajiesmaeili, Mohammad Taheri, Soudeh Ghafouri-Fard. Front Oncol 2021
1