A citation-based method for searching scientific literature

Ziqi Wang, Jishui Zhang, Tianlan Lu, Tian Zhang, Meixiang Jia, Yanyan Ruan, Dai Zhang, Jun Li, Lifang Wang. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2019
Times Cited: 6Daifeng Wang, Shuang Liu, Jonathan Warrell, Hyejung Won, Xu Shi, Fabio C P Navarro, Declan Clarke, Mengting Gu, Prashant Emani, Yucheng T Yang, Min Xu, Michael J Gandal, Shaoke Lou, Jing Zhang, Jonathan J Park, Chengfei Yan, Suhn Kyong Rhie, Kasidet Manakongtreecheep, Holly Zhou, Aparna Nathan, Mette Peters, Eugenio Mattei, Dominic Fitzgerald, Tonya Brunetti, Jill Moore, Yan Jiang, Kiran Girdhar, Gabriel E Hoffman, Selim Kalayci, Zeynep H Gümüş, Gregory E Crawford, Panos Roussos, Schahram Akbarian, Andrew E Jaffe, Kevin P White, Zhiping Weng, Nenad Sestan, Daniel H Geschwind, James A Knowles, Mark B Gerstein. Science 2018
Times Cited: 306
List of shared articlesTimes cited

Integrative analyses indicate an association between ITIH3 polymorphisms with autism spectrum disorder.
Xinyan Xie, Heng Meng, Hao Wu, Fang Hou, Yanlin Chen, Yu Zhou, Qi Xue, Jiajia Zhang, Jianhua Gong, Li Li,[...]. Sci Rep 2020
2