A citation-based method for searching scientific literature

Jonathan A Kropski, Timothy S Blackwell. Annu Rev Med 2019
Times Cited: 31Paul J Wolters, Harold R Collard, Kirk D Jones. Annu Rev Pathol 2014
Times Cited: 354
List of shared articlesTimes cited

Co-delivery of siPTPN13 and siNOX4 via (myo)fibroblast-targeting polymeric micelles for idiopathic pulmonary fibrosis therapy.
Jiwei Hou, Qijian Ji, Jie Ji, Shenghong Ju, Chun Xu, Xueqing Yong, Xiaoxuan Xu, Mohd Muddassir, Xiang Chen, Jinbing Xie,[...]. Theranostics 2021
2

Src family kinases and pulmonary fibrosis: A review.
Hang Li, Caiping Zhao, Ye Tian, Juan Lu, Guiyu Zhang, Shuang Liang, Dongfeng Chen, Xiaohong Liu, Weihong Kuang, Meiling Zhu. Biomed Pharmacother 2020
9

Ion therapy of pulmonary fibrosis by inhalation of ionic solution derived from silicate bioceramics.
Tao Chen, Zhaowenbin Zhang, Dong Weng, LiQin Lu, XiaoYa Wang, Min Xing, Hui Qiu, MengMeng Zhao, Li Shen, Ying Zhou,[...]. Bioact Mater 2021
0