A citation-based method for searching scientific literature

Jonathan A Kropski, Timothy S Blackwell. Annu Rev Med 2019
Times Cited: 31Luca Richeldi, Harold R Collard, Mark G Jones. Lancet 2017
Times Cited: 441
List of shared articlesTimes cited

The Potential Effects of Curcumin on Pulmonary Fibroblasts of Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF)-Approaching with Next-Generation Sequencing and Bioinformatics.
Wei-An Chang, Chia-Min Chen, Chau-Chyun Sheu, Ssu-Hui Liao, Ya-Ling Hsu, Ming-Ju Tsai, Po-Lin Kuo. Molecules 2020
0

Co-delivery of siPTPN13 and siNOX4 via (myo)fibroblast-targeting polymeric micelles for idiopathic pulmonary fibrosis therapy.
Jiwei Hou, Qijian Ji, Jie Ji, Shenghong Ju, Chun Xu, Xueqing Yong, Xiaoxuan Xu, Mohd Muddassir, Xiang Chen, Jinbing Xie,[...]. Theranostics 2021
2


Src family kinases and pulmonary fibrosis: A review.
Hang Li, Caiping Zhao, Ye Tian, Juan Lu, Guiyu Zhang, Shuang Liang, Dongfeng Chen, Xiaohong Liu, Weihong Kuang, Meiling Zhu. Biomed Pharmacother 2020
9

Resetting proteostasis with ISRIB promotes epithelial differentiation to attenuate pulmonary fibrosis.
Satoshi Watanabe, Nikolay S Markov, Ziyan Lu, Raul Piseaux Aillon, Saul Soberanes, Constance E Runyan, Ziyou Ren, Rogan A Grant, Mariana Maciel, Hiam Abdala-Valencia,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2021
1

Megakaryocytes participate in the occurrence of bleomycin-induced pulmonary fibrosis.
Yan Zhou, Bo Zhang, Chen Li, XiaoTing Huang, HaiPeng Cheng, XingWen Bao, FeiYan Zhao, QingMei Cheng, ShaoJie Yue, JianZhong Han,[...]. Cell Death Dis 2019
2

Targeted Dual Small Interfering Ribonucleic Acid Delivery via Non-Viral Polymeric Vectors for Pulmonary Fibrosis Therapy.
Qijian Ji, Jiwei Hou, Xueqing Yong, Guangming Gong, Mohd Muddassir, Tianyu Tang, Jinbing Xie, Wenpei Fan, Xiaoyuan Chen. Adv Mater 2021
1

A phycocyanin derived eicosapeptide attenuates lung fibrosis development.
Qihao Li, Wen Peng, Zhaoyu Zhang, Xin Pei, Zhongkan Sun, Yu Ou. Eur J Pharmacol 2021
0