A citation-based method for searching scientific literature

Thierry L√©veillard, Laurence Klipfel. Int J Mol Sci 2019
Times Cited: 1Ronghui Li, Jialiang Liang, Su Ni, Ting Zhou, Xiaobing Qing, Huapeng Li, Wenzhi He, Jiekai Chen, Feng Li, Qiang Zhuang, Baoming Qin, Jianyong Xu, Wen Li, Jiayin Yang, Yi Gan, Dajiang Qin, Shipeng Feng, Hong Song, Dongshan Yang, Biliang Zhang, Lingwen Zeng, Liangxue Lai, Miguel Angel Esteban, Duanqing Pei. Cell Stem Cell 2010
Times Cited: 837
List of shared articlesTimes cited

Vitamin C- and Valproic Acid-Induced Fetal RPE Stem-like Cells Recover Retinal Degeneration via Regulating SOX2.
Han Shen, Chenyue Ding, Songtao Yuan, Ting Pan, Duo Li, Hong Li, Boxian Huang, Qinghuai Liu. Mol Ther 2020
2