A citation-based method for searching scientific literature

Cai Xing, Yuqi Meng, Derek M Isaacowitz, Yunqiang Song, Jiajie Cai. Front Psychol 2019
Times Cited: 2Abigail A Scholer, Xi Zou, Kentaro Fujita, Steven J Stroessner, E Tory Higgins. J Pers Soc Psychol 2010
Times Cited: 44
List of shared articlesTimes cited

Longshot or Favorite: The Ending Effect in Investment Decisions.
Qi Wang, JiaYuan Zhang, Cai Xing. Front Psychol 2021
0