A citation-based method for searching scientific literature

David G DeNardo, Brian Ruffell. Nat Rev Immunol 2019
Times Cited: 737Andrew J Gentles, Aaron M Newman, Chih Long Liu, Scott V Bratman, Weiguo Feng, Dongkyoon Kim, Viswam S Nair, Yue Xu, Amanda Khuong, Chuong D Hoang, Maximilian Diehn, Robert B West, Sylvia K Plevritis, Ash A Alizadeh. Nat Med 2015
Times Cited: 1668
List of shared articlesTimes cited

Targeting inflammatory macrophages rebuilds therapeutic efficacy of DOT1L inhibition in hepatocellular carcinoma.
Yi-Bin Yang, Cai-Yuan Wu, Xu-Yan Wang, Jia Deng, Wen-Jie Cao, Yun-Zhi Tang, Chao-Chao Wan, Zhi-Tian Chen, Wan-Yu Zhan, Hong Shan,[...]. Mol Ther 2023
0

Poor clinical outcomes and immunoevasive contexture in SIRPα+ tumor-associated macrophages enriched muscle-invasive bladder cancer patients.
Ziang Xu, Han Zeng, Zhaopei Liu, Kaifeng Jin, Yuan Chang, Yiwei Wang, Li Liu, Yu Zhu, Le Xu, Zewei Wang,[...]. Urol Oncol 2022
1

Transcriptional determinants of cancer immunotherapy response and resistance.
Romi Gupta, Amitkumar Mehta, Narendra Wajapeyee. Trends Cancer 2022
1

Leveraging macrophages for cancer theranostics.
Lu Liu, Hongjun Li, Jinqiang Wang, Jinchao Zhang, Xing-Jie Liang, Weisheng Guo, Zhen Gu. Adv Drug Deliv Rev 2022
3

Better by design: What to expect from novel CAR-engineered cell therapies?
Vera Luginbuehl, Eytan Abraham, Karin Kovar, Richard Flaaten, Antonia M S Müller. Biotechnol Adv 2022
2

Macrophages: shapes and functions.
Uwe Lendeckel, Simone Venz, Carmen Wolke. ChemTexts 2022
1

Clinical relevance of tumour-associated macrophages.
Mikael J Pittet, Olivier Michielin, Denis Migliorini. Nat Rev Clin Oncol 2022
32

Metabolism in tumor-associated macrophages.
Jie Li, Gina M DeNicola, Brian Ruffell. Int Rev Cell Mol Biol 2022
0