A citation-based method for searching scientific literature

Liming Shen, Yuxi Zhao, Huajie Zhang, Chengyun Feng, Yan Gao, Danqing Zhao, Sijian Xia, Qi Hong, Javed Iqbal, Xu Kun Liu, Fang Yao. Adv Exp Med Biol 2019
Times Cited: 12D A Rossignol, R E Frye. Mol Psychiatry 2012
Times Cited: 411
List of shared articlesTimes cited

Proteomics Study of Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) in Autistic Children.
Liming Shen, Chengyun Feng, Kaoyuan Zhang, Youjiao Chen, Yan Gao, Junyan Ke, Xinqian Chen, Jing Lin, Cuihua Li, Javed Iqbal,[...]. Front Cell Neurosci 2019
18

Mitochondrial dysfunction: A hidden trigger of autism?
Vellingiri Balachandar, Kamarajan Rajagopalan, Kaavya Jayaramayya, Madesh Jeevanandam, Mahalaxmi Iyer. Genes Dis 2020
2

Dental Pulp-Derived Mesenchymal Stem Cells for Modeling Genetic Disorders.
Keiji Masuda, Xu Han, Hiroki Kato, Hiroshi Sato, Yu Zhang, Xiao Sun, Yuta Hirofuji, Haruyoshi Yamaza, Aya Yamada, Satoshi Fukumoto. Int J Mol Sci 2021
0