A citation-based method for searching scientific literature
Yun Liu, Lan Cao, Zhiqiang Li, Daizhan Zhou, Wanqing Liu, Qin Shen, Yanting Wu, Dan Zhang, Xun Hu, Ting Wang, Junyi Ye, Xiaoling Weng, Hong Zhang, Di Zhang, Zhou Zhang, Fatao Liu, Lin He, Yongyong Shi. PLoS One 2014
Times Cited: 26
List of shared articlesTimes cited

Telomeres and Telomere Length: A General Overview.
Nalini Srinivas, Sivaramakrishna Rachakonda, Rajiv Kumar. Cancers (Basel) 2020
29

Telomere length in different metabolic categories: Clinical associations and modification potential.
Mykola Khalangot, Dmytro Krasnienkov, Alexander Vaiserman. Exp Biol Med (Maywood) 2020
1