A citation-based method for searching scientific literature

Lei Li, Yin-Li Zheng, Chen Jiang, Shuo Fang, Ting-Ting Zeng, Ying-Hui Zhu, Yan Li, Dan Xie, Xin-Yuan Guan. Cell Death Differ 2019
Times Cited: 31Ji She, Weizhong Zeng, Jiangtao Guo, Qingfeng Chen, Xiao-Chen Bai, Youxing Jiang. Elife 2019
Times Cited: 67
List of shared articlesTimes cited

NAADP-binding proteins find their identity.
Jonathan S Marchant, Gihan S Gunaratne, Xinjiang Cai, James T Slama, Sandip Patel. Trends Biochem Sci 2022
5

Acidic Ca2+ stores and immune-cell function.
Lianne C Davis, Anthony J Morgan, Antony Galione. Cell Calcium 2022
4

Endo-Lysosomal Two-Pore Channels and Their Protein Partners.
Sandip Patel, Spyros Zissimopoulos, Jonathan S Marchant. Handb Exp Pharmacol 2022
0