A citation-based method for searching scientific literature

Yibin Liu, Paulina Siejka-Zielińska, Gergana Velikova, Ying Bi, Fang Yuan, Marketa Tomkova, Chunsen Bai, Lei Chen, Benjamin Schuster-Böckler, Chun-Xiao Song. Nat Biotechnol 2019
Times Cited: 146Michael J Booth, Miguel R Branco, Gabriella Ficz, David Oxley, Felix Krueger, Wolf Reik, Shankar Balasubramanian. Science 2012
Times Cited: 605
List of shared articlesTimes cited

Engineered APOBEC3C Sequencing Enables Bisulfite-Free and Direct Detection of DNA Methylation at a Single-Base Resolution.
Min Wang, Neng-Bin Xie, Ke-Ke Chen, Tong-Tong Ji, Jun Xiong, Xia Guo, Si-Yu Yu, Feng Tang, Conghua Xie, Yu-Qi Feng,[...]. Anal Chem 2023
0

Enzymatic approaches for profiling cytosine methylation and hydroxymethylation.
Tong Wang, Christian E Loo, Rahul M Kohli. Mol Metab 2022
5

Bisulfite-free and single-nucleotide resolution sequencing of DNA epigenetic modification of 5-hydroxymethylcytosine using engineered deaminase.
Neng-Bin Xie, Min Wang, Tong-Tong Ji, Xia Guo, Jiang-Hui Ding, Bi-Feng Yuan, Yu-Qi Feng. Chem Sci 2022
4

Lighting Up Nucleic Acid Modifications in Single Cells with DNA-Encoded Amplification.
Feng Chen, Jing Xue, Min Bai, Chunhai Fan, Yongxi Zhao. Acc Chem Res 2022
1

Epigenetic tumor heterogeneity in the era of single-cell profiling with nanopore sequencing.
Yohannis Wondwosen Ahmed, Berhan Ababaw Alemu, Sisay Addisu Bekele, Solomon Tebeje Gizaw, Muluken Fekadie Zerihun, Endriyas Kelta Wabalo, Maria Degef Teklemariam, Tsehayneh Kelemu Mihrete, Endris Yibru Hanurry, Tensae Gebru Amogne,[...]. Clin Epigenetics 2022
2Identification of DNA methylation and genetic alteration simultaneously from a single blood biopsy.
Xiaomin Chen, Jiahui Liu, Jun Li, Yinpeng Xie, Zichen Yu, Lu Shen, Qingfeng Liu, Wei Wu, Qiang Zhao, Haoxiang Lin,[...]. Genes Genomics 2022
0

Oxidative Bisulfite Sequencing: An Experimental and Computational Protocol.
Marie De Borre, Miguel R Branco. Methods Mol Biol 2021
3

Bisulfite-Free Sequencing of 5-Hydroxymethylcytosine with APOBEC-Coupled Epigenetic Sequencing (ACE-Seq).
Tong Wang, Meiqi Luo, Kiara N Berrios, Emily K Schutsky, Hao Wu, Rahul M Kohli. Methods Mol Biol 2021
3

One-pot intramolecular cyclization of 5-hydroxymethylcytosine for sequencing DNA hydroxymethylation at single-base resolution.
Yangde Ma, Ning Zhang, Shaokun Chen, Jingwei Sun, Yan Liu, Xiangjun Li, Hailin Wang. Analyst 2021
0

Subtraction-free and bisulfite-free specific sequencing of 5-methylcytosine and its oxidized derivatives at base resolution.
Yibin Liu, Zhiyuan Hu, Jingfei Cheng, Paulina Siejka-Zielińska, Jinfeng Chen, Masato Inoue, Ahmed Ashour Ahmed, Chun-Xiao Song. Nat Commun 2021
14

TET2 Drives 5hmc Marking of GATA6 and Epigenetically Defines Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Transcriptional Subtypes.
Michael Eyres, Simone Lanfredini, Haonan Xu, Adam Burns, Andrew Blake, Frances Willenbrock, Robert Goldin, Daniel Hughes, Sophie Hughes, Asmita Thapa,[...]. Gastroenterology 2021
17


Rapid and accurate alignment of nucleotide conversion sequencing reads with HISAT-3N.
Yun Zhang, Chanhee Park, Christopher Bennett, Micah Thornton, Daehwan Kim. Genome Res 2021
23

Biomimetic Iron Complex Achieves TET Enzyme Reactivity*.
David Schmidl, Niko S W Jonasson, Eva Korytiaková, Thomas Carell, Lena J Daumann. Angew Chem Int Ed Engl 2021
3Quantification and mapping of DNA modifications.
Yi Dai, Bi-Feng Yuan, Yu-Qi Feng. RSC Chem Biol 2021
11

Recent technical advances in the study of nucleic acid modifications.
Michael C Owens, Celia Zhang, Kathy Fange Liu. Mol Cell 2021
5

Addition-Elimination Mechanism-Activated Nucleotide Transition Sequencing for RNA Dynamics Profiling.
Li Su, Feng Chen, Huahang Yu, Hao Yan, Fengjiao Zhao, Chunhai Fan, Yongxi Zhao. Anal Chem 2021
1

Advances in measuring DNA methylation.
Ruixia Sun, Ping Zhu. Blood Sci 2021
2