A citation-based method for searching scientific literature

Jing Zhang, Longmin Chen, Fei Xiong, Shu Zhang, Kun Huang, Ziyun Zhang, Cong-Yi Wang. Mol Immunol 2019
Times Cited: 6Jun Wei, Lingyun Long, Kai Yang, Cliff Guy, Sharad Shrestha, Zuojia Chen, Chuan Wu, Peter Vogel, Geoffrey Neale, Douglas R Green, Hongbo Chi. Nat Immunol 2016
Times Cited: 222
List of shared articlesTimes cited

Autophagy in the Regulation of Tissue Differentiation and Homeostasis.
Cristiana Perrotta, Maria Grazia Cattaneo, Raffaella Molteni, Clara De Palma. Front Cell Dev Biol 2020
4

Augmenting ATG14 alleviates atherosclerosis and inhibits inflammation via promotion of autophagosome-lysosome fusion in macrophages.
Hui Zhang, Song Ge, Buqing Ni, Keshuai He, Pengcheng Zhu, Xiaohong Wu, Yongfeng Shao. Autophagy 2021
0