A citation-based method for searching scientific literature

Jing Zhang, Longmin Chen, Fei Xiong, Shu Zhang, Kun Huang, Ziyun Zhang, Cong-Yi Wang. Mol Immunol 2019
Times Cited: 6Thomas Brabletz, Raghu Kalluri, M Angela Nieto, Robert A Weinberg. Nat Rev Cancer 2018
Times Cited: 762
List of shared articlesTimes cited

UBL4A inhibits autophagy-mediated proliferation and metastasis of pancreatic ductal adenocarcinoma via targeting LAMP1.
Hongze Chen, Le Li, Jisheng Hu, Zhongjie Zhao, Liang Ji, Chundong Cheng, Guangquan Zhang, Tao Zhang, Yilong Li, Hua Chen,[...]. J Exp Clin Cancer Res 2019
22