A citation-based method for searching scientific literature

Yuqian Bao, Li Chen, Liming Chen, Jingtao Dou, Zhengnan Gao, Leili Gao, Lixin Guo, Xiaohui Guo, Linong Ji, Qiuhe Ji, Weiping Jia, Hongyu Kuang, Qifu Li, Qiang Li, Xiaoying Li, Yanbing Li, Ling Li, Jing Liu, Jianhua Ma, Xingwu Ran, Lixin Shi, Guangyao Song, Yufei Wang, Jianping Weng, Xinhua Xiao, Yun Xie, Guangxia Xi, Liyong Yang, Zhigang Zhao, Jian Zhou, Zhiguang Zhou, Dalong Zhu, Dajin Zou. Diabetes Metab Res Rev 2019
Times Cited: 5Satish K Garg, Stuart A Weinzimer, William V Tamborlane, Bruce A Buckingham, Bruce W Bode, Timothy S Bailey, Ronald L Brazg, Jacob Ilany, Robert H Slover, Stacey M Anderson, Richard M Bergenstal, Benyamin Grosman, Anirban Roy, Toni L Cordero, John Shin, Scott W Lee, Francine R Kaufman. Diabetes Technol Ther 2017
Times Cited: 263
List of shared articlesTimes cited

The Effect of Acarbose on Glycemic Variability in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Using Premixed Insulin Compared to Metformin (AIM): An Open-Label Randomized Trial.
Fei Gao, Xiaojing Ma, Jiahui Peng, Jingyi Lu, Wei Lu, Wei Zhu, Yuqian Bao, Robert A Vigersky, Weiping Jia, Jian Zhou. Diabetes Technol Ther 2020
4