A citation-based method for searching scientific literature

Yuqian Bao, Li Chen, Liming Chen, Jingtao Dou, Zhengnan Gao, Leili Gao, Lixin Guo, Xiaohui Guo, Linong Ji, Qiuhe Ji, Weiping Jia, Hongyu Kuang, Qifu Li, Qiang Li, Xiaoying Li, Yanbing Li, Ling Li, Jing Liu, Jianhua Ma, Xingwu Ran, Lixin Shi, Guangyao Song, Yufei Wang, Jianping Weng, Xinhua Xiao, Yun Xie, Guangxia Xi, Liyong Yang, Zhigang Zhao, Jian Zhou, Zhiguang Zhou, Dalong Zhu, Dajin Zou. Diabetes Metab Res Rev 2019
Times Cited: 5Thomas Danne, Revital Nimri, Tadej Battelino, Richard M Bergenstal, Kelly L Close, J Hans DeVries, Satish Garg, Lutz Heinemann, Irl Hirsch, Stephanie A Amiel, Roy Beck, Emanuele Bosi, Bruce Buckingham, Claudio Cobelli, Eyal Dassau, Francis J Doyle, Simon Heller, Roman Hovorka, Weiping Jia, Tim Jones, Olga Kordonouri, Boris Kovatchev, Aaron Kowalski, Lori Laffel, David Maahs, Helen R Murphy, Kirsten Nørgaard, Christopher G Parkin, Eric Renard, Banshi Saboo, Mauro Scharf, William V Tamborlane, Stuart A Weinzimer, Moshe Phillip. Diabetes Care 2017
Times Cited: 617
List of shared articlesTimes cited

Thresholds of Glycemia and the Outcomes of COVID-19 Complicated With Diabetes: A Retrospective Exploratory Study Using Continuous Glucose Monitoring.
Yun Shen, Xiaohong Fan, Lei Zhang, Yaxin Wang, Cheng Li, Jingyi Lu, Bingbing Zha, Yueyue Wu, Xiaohua Chen, Jian Zhou,[...]. Diabetes Care 2021
8