A citation-based method for searching scientific literature

Shuaibin Wang, Dawei Li, Xiaohong Yao, Qingwei Song, Zupeng Wang, Qiong Zhang, Caihong Zhong, Yifei Liu, Hongwen Huang. Genome Biol Evol 2019
Times Cited: 15Sima Misra, Nomi Harris. Curr Protoc Bioinformatics 2006
Times Cited: 27
List of shared articlesTimes cited

A Comparative Genomics Approach for Analysis of Complete Mitogenomes of Five Actinidiaceae Plants.
Jun Yang, Chengcheng Ling, Huamin Zhang, Quaid Hussain, Shiheng Lyu, Guohua Zheng, Yongsheng Liu. Genes (Basel) 2022
0