A citation-based method for searching scientific literature

Chu-Xiao Liu, Xiang Li, Fang Nan, Shan Jiang, Xiang Gao, Si-Kun Guo, Wei Xue, Yange Cui, Kaige Dong, Huihua Ding, Bo Qu, Zhaocai Zhou, Nan Shen, Li Yang, Ling-Ling Chen. Cell 2019
Times Cited: 341Andranik Ivanov, Sebastian Memczak, Emanuel Wyler, Francesca Torti, Hagit T Porath, Marta R Orejuela, Michael Piechotta, Erez Y Levanon, Markus Landthaler, Christoph Dieterich, Nikolaus Rajewsky. Cell Rep 2015
Times Cited: 652
List of shared articlesTimes cited

Circular RNAs in cardiovascular diseases.
Xiaohan Mei, Shi-You Chen. Pharmacol Ther 2022
3

Regulation of cancer progression by circRNA and functional proteins.
Junhong Chen, Jie Gu, Mengtian Tang, Zhiqiang Liao, Rui Tang, Lianqing Zhou, Min Su, Jiarui Jiang, Yingbin Hu, Yongyi Chen,[...]. J Cell Physiol 2022
7

The emerging roles of circRNAs in cancer and oncology.
Lasse S Kristensen, Theresa Jakobsen, Henrik Hager, Jørgen Kjems. Nat Rev Clin Oncol 2022
55


Emerging roles of RNA-RNA interactions in transcriptional regulation.
Di Wang, Rong Ye, Zhaokui Cai, Yuanchao Xue. Wiley Interdiscip Rev RNA 2022
2

Translation and emerging functions of non-coding RNAs in inflammation and immunity.
Elena Della Bella, Jana Koch, Katja Baerenfaller. Allergy 2022
6

Novel insights into the interaction between N6-methyladenosine modification and circular RNA.
Tao Xu, Bangshun He, Huiling Sun, Mengqiu Xiong, Junjie Nie, Shukui Wang, Yuqin Pan. Mol Ther Nucleic Acids 2022
6

BORIS-mediated generation of circular RNAs induces inflammation.
Hao Xu, Mengdie Fang, Chao Li, Bowen Zuo, Juan Ren, Yanmei Zhang. Transl Oncol 2022
1

Circular RNA in disease: Basic properties and biomedical relevance.
Xiaolan Chen, Min Zhou, Levi Yant, Chuan Huang. Wiley Interdiscip Rev RNA 2022
6

CircRNAs as Novel Biomarkers and Therapeutic Targets in Renal Cell Carcinoma.
Yuxia Zhou, Cheng Li, Zhenping Wang, Shuangfeng Tan, Yiqi Liu, Hu Zhang, Xuefeng Li. Front Mol Biosci 2022
1

[Role of circular RNAs in immune-related diseases].
Weijie Zhan, Tao Yan, Jiawen Gao, Minkai Song, Ting Wang, Fei Lin, Haiyu Zhou, Li Li, Chao Zhang. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2022
0

circMbl functions in cis and in trans to regulate gene expression and physiology in a tissue-specific fashion.
Nagarjuna Reddy Pamudurti, Ines Lucia Patop, Aishwarya Krishnamoorthy, Osnat Bartok, Roni Maya, Noam Lerner, Reut Ashwall-Fluss, Jacob Vinay Vikas Konakondla, Tsevi Beatus, Sebastian Kadener. Cell Rep 2022
1


Biogenesis and Regulatory Roles of Circular RNAs.
Li Yang, Jeremy E Wilusz, Ling-Ling Chen. Annu Rev Cell Dev Biol 2022
4

CircRNA: a rising star in plant biology.
Pei Zhang, Mingqiu Dai. J Genet Genomics 2022
2

Viral Circular RNAs and Their Possible Roles in Virus-Host Interaction.
Xing Zhang, Zi Liang, Chonglong Wang, Zeen Shen, Sufei Sun, Chengliang Gong, Xiaolong Hu. Front Immunol 2022
0


Global circRNA expression changes predate clinical and histological improvements of psoriasis patients upon secukinumab treatment.
Sabine Seeler, Liviu-Ionut Moldovan, Trine Bertelsen, Henrik Hager, Lars Iversen, Claus Johansen, Jørgen Kjems, Lasse Sommer Kristensen. PLoS One 2022
0

CircRNAs: Key molecules in the prevention and treatment of ischemic stroke.
Zeyu Liu, Yanhong Zhou, Jian Xia. Biomed Pharmacother 2022
0