A citation-based method for searching scientific literature

Kuan Han, Haiguang Wen, Junxing Shi, Kun-Han Lu, Yizhen Zhang, Di Fu, Zhongming Liu. Neuroimage 2019
Times Cited: 20Tomoyasu Horikawa, Yukiyasu Kamitani. Nat Commun 2017
Times Cited: 68
List of shared articlesTimes cited


End-to-end neural system identification with neural information flow.
K Seeliger, L Ambrogioni, Y Güçlütürk, L M van den Bulk, U Güçlü, M A J van Gerven. PLoS Comput Biol 2021
2

A Visual Encoding Model Based on Contrastive Self-Supervised Learning for Human Brain Activity along the Ventral Visual Stream.
Jingwei Li, Chi Zhang, Linyuan Wang, Penghui Ding, Lulu Hu, Bin Yan, Li Tong. Brain Sci 2021
0

Deep Natural Image Reconstruction from Human Brain Activity Based on Conditional Progressively Growing Generative Adversarial Networks.
Wei Huang, Hongmei Yan, Chong Wang, Xiaoqing Yang, Jiyi Li, Zhentao Zuo, Jiang Zhang, Huafu Chen. Neurosci Bull 2021
2

A neural decoding algorithm that generates language from visual activity evoked by natural images.
Wei Huang, Hongmei Yan, Kaiwen Cheng, Chong Wang, Jiyi Li, Yuting Wang, Chen Li, Chaorong Li, Yunhan Li, Zhentao Zuo,[...]. Neural Netw 2021
0

Reconstructing seen image from brain activity by visually-guided cognitive representation and adversarial learning.
Ziqi Ren, Jie Li, Xuetong Xue, Xin Li, Fan Yang, Zhicheng Jiao, Xinbo Gao. Neuroimage 2021
0