A citation-based method for searching scientific literature

Wei Zhang, Wenque Zhang, Zhihong Lin, Fang Wang, Miaojie Li, Libo Zhu, Yixian Yu, Yutao Gao. Med Sci Monit 2019
Times Cited: 4Kjell Bergfeldt, Bosse Rydh, Fredrik Granath, Henrik Grönberg, Lukman Thalib, Hans-Olov Adami, Per Hall. Lancet 2002
Times Cited: 46
List of shared articlesTimes cited

The effects of a prior malignancy on the survival of patients with ovarian cancer: a population-based study.
Xiaoyuan Bian, Jiafeng Xia, Kaicen Wang, Qiangqiang Wang, Liya Yang, Wenrui Wu, Lanjuan Li. J Cancer 2020
1

Clinical characteristics and survival outcomes of patients with both primary breast cancer and primary ovarian cancer.
Chang Chen, Yali Xu, Xin Huang, Feng Mao, Songjie Shen, Ying Xu, Qiang Sun. Medicine (Baltimore) 2020
0