A citation-based method for searching scientific literature

Elena Ferrer-Picón, Isabella Dotti, Ana M Corraliza, Aida Mayorgas, Miriam Esteller, José Carlos Perales, Elena Ricart, Maria C Masamunt, Anna Carrasco, Eva Tristán, Maria Esteve, Azucena Salas. Inflamm Bowel Dis 2020
Times Cited: 53Wenjing Yang, Tianming Yu, Xiangsheng Huang, Anthony J Bilotta, Leiqi Xu, Yao Lu, Jiaren Sun, Fan Pan, Jia Zhou, Wenbo Zhang, Suxia Yao, Craig L Maynard, Nagendra Singh, Sara M Dann, Zhanju Liu, Yingzi Cong. Nat Commun 2020
Times Cited: 214
List of shared articlesTimes cited

Gut and obesity/metabolic disease: Focus on microbiota metabolites.
Ke Lin, Lixin Zhu, Li Yang. MedComm (2020) 2022
0


Short-chain fatty acid: An updated review on signaling, metabolism, and therapeutic effects.
Kaliaperumal Rekha, Baskar Venkidasamy, Ramkumar Samynathan, Praveen Nagella, Maksim Rebezov, Mars Khayrullin, Evgeny Ponomarev, Abdelhakim Bouyahya, Tanmay Sarkar, Mohammad Ali Shariati,[...]. Crit Rev Food Sci Nutr 2022
2

Barley Leaf Ameliorates Citrobacter rodentium-Induced Colitis through Preventive Effects.
Yu Feng, Daotong Li, Chen Ma, Meiling Tian, Xiaosong Hu, Fang Chen. Nutrients 2022
0

The Therapeutic Effect of SCFA-Mediated Regulation of the Intestinal Environment on Obesity.
Huimin You, Yue Tan, Dawei Yu, Shuting Qiu, Yan Bai, Jincan He, Hua Cao, Qishi Che, Jiao Guo, Zhengquan Su. Front Nutr 2022
1

The gut-lung axis in severe acute Pancreatitis-associated lung injury: The protection by the gut microbiota through short-chain fatty acids.
Zhengjian Wang, Jin Liu, Fan Li, Yalan Luo, Peng Ge, Yibo Zhang, Haiyun Wen, Qi Yang, Shurong Ma, Hailong Chen. Pharmacol Res 2022
1