A citation-based method for searching scientific literature

Minh Thien Nguyen, Kate Lycett, Regan Vryer, David P Burgner, Sarath Ranganathan, Anneke C Grobler, Melissa Wake, Richard Saffery. BMJ Open 2019
Times Cited: 8Wei-Guang Zhang, Shu-Ying Zhu, De-Long Zhao, Shi-Min Jiang, Juan Li, Zuo-Xiang Li, Bo Fu, Min Zhang, Dian-Geng Li, Xiao-Juan Bai, Guang-Yan Cai, Xue-Feng Sun, Xiang-Mei Chen. Heart Lung Circ 2014
Times Cited: 9
List of shared articlesTimes cited

Telomere Length and Vascular Phenotypes in a Population-Based Cohort of Children and Midlife Adults.
Minh Thien Nguyen, Regan Vryer, Sarath Ranganathan, Kate Lycett, Anneke Grobler, Terence Dwyer, Markus Juonala, Richard Saffery, David Burgner, Melissa Wake. J Am Heart Assoc 2019
4