A citation-based method for searching scientific literature

Qing Li, Hui-Ran Wu, Shu-Juan Fan, De-Xiang Liu, Hong Jiang, Qian Zhang, Fang Pan. Pharmacol Biochem Behav 2019
Times Cited: 10Robin Lachmann. Int J Exp Pathol 2004
Times Cited: 30
List of shared articlesTimes cited