A citation-based method for searching scientific literature

Tom├ís Cabeza de Baca, Aric A Prather, Jue Lin, Barbara Sternfeld, Nancy Adler, Elissa S Epel, Eli Puterman. Mol Psychiatry 2020
Times Cited: 6Na Qu, Yanlin He, Chunmei Wang, Pingwen Xu, Yongjie Yang, Xing Cai, Hesong Liu, Kaifan Yu, Zhou Pei, Ilirjana Hyseni, Zheng Sun, Makoto Fukuda, Yi Li, Qing Tian, Yong Xu. Mol Psychiatry 2020
Times Cited: 19
List of shared articlesTimes cited