A citation-based method for searching scientific literature

Tom├ís Cabeza de Baca, Aric A Prather, Jue Lin, Barbara Sternfeld, Nancy Adler, Elissa S Epel, Eli Puterman. Mol Psychiatry 2020
Times Cited: 6Yun-He Wang, Jin-Qiao Li, Ju-Fang Shi, Jian-Yu Que, Jia-Jia Liu, Julia M Lappin, Janni Leung, Arun V Ravindran, Wan-Qing Chen, You-Lin Qiao, Jie Shi, Lin Lu, Yan-Ping Bao. Mol Psychiatry 2020
Times Cited: 51
List of shared articlesTimes cited