A citation-based method for searching scientific literature

Ming-Wen Hu, Dong Won Kim, Sheng Liu, Donald J Zack, Seth Blackshaw, Jiang Qian. PLoS Comput Biol 2019
Times Cited: 4Zhao-Chun Xu, Peng-Mian Feng, Hui Yang, Wang-Ren Qiu, Wei Chen, Hao Lin. Bioinformatics 2019
Times Cited: 42
List of shared articlesTimes cited

A Comparative Analysis of Single-Cell Transcriptome Identifies Reprogramming Driver Factors for Efficiency Improvement.
Hanshuang Li, Mingmin Song, Wuritu Yang, Pengbo Cao, Lei Zheng, Yongchun Zuo. Mol Ther Nucleic Acids 2020
7