A citation-based method for searching scientific literature

Rick J Jansen, Lin Tong, Maria Argos, Farzana Jasmine, Muhammad Rakibuz-Zaman, Golam Sarwar, Md Tariqul Islam, Hasan Shahriar, Tariqul Islam, Mahfuzar Rahman, Md Yunus, Muhammad G Kibriya, John A Baron, Habibul Ahsan, Brandon L Pierce. BMC Genomics 2019
Times Cited: 4Can Zheng, Dixin Chen, Yan Zhang, Yun Bai, Shiyang Huang, Danfeng Zheng, Weiwei Liang, Shaoping She, Xinjian Peng, Pingzhang Wang, Xiaoning Mo, Quansheng Song, Ping Lv, Jing Huang, Richard D Ye, Ying Wang. FASEB J 2018
Times Cited: 13
List of shared articlesTimes cited

Age patterns of intra-pair DNA methylation discordance in twins: Sex difference in epigenomic instability and implication on survival.
Qihua Tan, Shuxia Li, Mette Sørensen, Marianne Nygaard, Jonas Mengel-From, Kaare Christensen. Aging Cell 2021
1