A citation-based method for searching scientific literature

Jinli Zhang, Qianqian Zhang, Guang Liu, Ning Zhang. Eur J Pharmacol 2019
Times Cited: 13Derek J Hausenloy, Derek M Yellon. J Clin Invest 2013
Times Cited: 1077
List of shared articlesTimes cited

The Composite of 3, 4-Dihydroxyl-Phenyl Lactic Acid and Notoginsenoside R1 Attenuates Myocardial Ischemia and Reperfusion Injury Through Regulating Mitochondrial Respiratory Chain.
Li Yan, Chun-Shui Pan, Yu-Ying Liu, Yuan-Chen Cui, Bai-He Hu, Xin Chang, Xiao-Hong Wei, Ping Huang, Jian Liu, Jing-Yu Fan,[...]. Front Physiol 2021
0

Protective effects of natural compounds against oxidative stress in ischemic diseases and cancers via activating the Nrf2 signaling pathway: A mini review.
Wenji Li, Kai Sun, Fang Hu, Longfei Chen, Xing Zhang, Fuxing Wang, Bingchun Yan. J Biochem Mol Toxicol 2021
2