A citation-based method for searching scientific literature

Jinli Zhang, Qianqian Zhang, Guang Liu, Ning Zhang. Eur J Pharmacol 2019
Times Cited: 13Mei-Ching Teng, Pei Chang Wu, Si-Ping Lin, Chien-Yun Wu, Ping-Hsun Wang, Chueh-Tan Chen, Bo-Yie Chen. Curr Eye Res 2018
Times Cited: 9
List of shared articlesTimes cited

Potential Mechanisms Underlying the Hepatic-Protective Effects of Danshensu on Iron Overload Mice.
Yuanyuan Zhang, Gaohua Zhang, Yingran Liang, Hongfang Wang, Qian Wang, Ying Zhang, Xuan Zhang, Jianping Zhang, Li Chu. Biol Pharm Bull 2020
5

The Functional Vision Protection Effect of Danshensu via Dopamine D1 Receptors: In Vivo Study.
Yun-Wen Chen, Yun-Ping Huang, Pei-Chang Wu, Wei-Yu Chiang, Ping-Hsun Wang, Bo-Yie Chen. Nutrients 2021
0