A citation-based method for searching scientific literature

Zheng Li, Xin Chen, Derong Xu, Shugang Li, Matthew T V Chan, William K K Wu. Cell Prolif 2019
Times Cited: 55Deheng Chen, Dongdong Xia, Zongyou Pan, Daoliang Xu, Yifei Zhou, Yaosen Wu, Ningyu Cai, Qian Tang, Chenggui Wang, Meijun Yan, Jing Jie Zhang, Kailiang Zhou, Quan Wang, Yongzeng Feng, Xiangyang Wang, Huazi Xu, Xiaolei Zhang, Naifeng Tian. Cell Death Dis 2016
Times Cited: 186
List of shared articlesTimes citedThe Potential Role of Cytokines in Diabetic Intervertebral Disc Degeneration.
Sunlong Li, Chongan Huang, Jian Xiao, Yuhao Wu, Zengjie Zhang, Yifei Zhou, Naifeng Tian, Yaosen Wu, Xiangyang Wang, Xiaolei Zhang. Aging Dis 2022
0

Achyranthoside D (AD) improve intervertebral disc degeneration through affect the autophagy and the activation of PI3K/Akt/mTOR pathway.
Chao Zhang, Zhaoyong Li, Linghui Li, Shuofu Li, Lei Yang, Long Chen, Xiao Zhang, Shaofeng Yang, Yantao Guo. J Orthop Surg (Hong Kong) 2022
0

Ulinastatin Ameliorates IL-1β-Induced Cell Dysfunction in Human Nucleus Pulposus Cells via Nrf2/NF-κB Pathway.
Xi Luo, Le Huan, Feng Lin, Fanqi Kong, Xiaofei Sun, Fudong Li, Jian Zhu, Jingchuan Sun, Ximing Xu, Kaiqiang Sun,[...]. Oxid Med Cell Longev 2021
9

Long non-coding RNA RP11-81H3.2 suppresses apoptosis by targeting microRNA-1539/COL2A1 in human nucleus pulposus cells.
Lin Qiao, Shi-Yuan Peng, Yu-Ping Zhou, Jie Yin, Jun-Peng Xu, Bo Chen, Huan Zhang, Chao Zhu, Xiao-Dong Yu. Exp Ther Med 2021
1

Targeting Autophagy for Developing New Therapeutic Strategy in Intervertebral Disc Degeneration.
Md Entaz Bahar, Jin Seok Hwang, Mahmoud Ahmed, Trang Huyen Lai, Trang Minh Pham, Omar Elashkar, Kazi-Marjahan Akter, Dong-Hee Kim, Jinsung Yang, Deok Ryong Kim. Antioxidants (Basel) 2022
1